items.gif Crafting af items (Patch 1.09)
Crafted er items er en kateogri af items for sig selv idet at de kun kan fremkomme ved at de skabes gennem The Horadric Cube. De kendetegnes ved at have orangefarvet tekst. Opskrifterne er opbygget efter dette princip: 1 Rune + 1 Gem + 1 Jewel + 1 individuel Item. Dvs at der altid går 1 bestemt rune og 1 bestemt perfect gem til en opskrift ud over en jewel. Den individuelle Item er så den type item som man får ud som resultat med crafted egenskaber (fx en ring eller et sværd).
De opdeles i fire grupper: Info om Crafted Items
Det specielle for Crafted Items sammenlignet med fx Rare Items er at de har et antal faste egenskaber som bestemmes alt efter hvilke ingredienser som anvendes. Crafted items har altid 3-4 af sådanne faste egenskaber som altid vil fremkomme og alligevel kan disse faste egenskaber godt svinge i hvor meget der gives til dem (disse detaljer fremgår af de enkelte opskrifter). Ud over de faste egenskaber som altid fremkommer, kan der desuden fremkomme 1-5 tilfældige magiske egenskaber (kun de egenskaber som kan fremkomme på rare af samme type). De forudbestemte egenskaber samt de tilfældige har den egenskab at såfremt de giver til den samme egenskaber, bliver de lagt sammen. Dette er en af de ting der gør at nogle crafted items kan blive helt unikke og yderst brugbare.
De forudbestemte egeskabers udsving vælges tilfældigt men for de tilfældige er der flere faktorer som spiller ind her på. Der gælder nemlig at charaterens level samt ilvl (item level) spiller ind på hvor gode egenskaber der udvælges. Derfor bør man altid vælge sin character med så høj en level som mulig og benytte items som falder fra monstre i så høj level som muligt.

Når man crafter Items er det værd at bemærke at ingrediensernes oprindelige egeskaber ingen indflydelse har på udfaldet af opskriften. Dette betyder at selv om man havde et magiske våben som fx var ethereal eller havde 200% enchanced damage, så har de egenskaber ingen betydning på udfaldet af opskriften.

Bemærk at de opskrifter som er markeret med grøn, er de opskrifter som er yderst andvendelige


Hitpower opskrifter

Hitpower Helm
Full Helm /
Basinet /
Giant Conch
+ Jewel
+ Ith Rune
+ Perfect Sapphire
5% chance of casting slvl 4 Frost Nova when hit
Attacker takes 3-7 damage
+25-50 Defense vs. Missiles
Her er en lille beskrivelse af hvad opskriften kan bruges til og hvor god den osv.

Hitpower Boots
Chain Boots /
Mesh Boots /
Boneweave
+ Jewel
+ Ral Rune
+ Perfect Sapphire
5% chance of casting Slvl 4 Frost Nova when hit
Attacker takes 3-7 damage
+25-60 Defense vs. Melee
Her er en lille beskrivelse af hvad opskriften kan bruges til og hvor god den osv.

Hitpower Gloves
Chain Gloves /
Heavy Bracers /
Vambraces
+ Jewel
+ Ort Rune
+ Perfect Sapphire
5% chance of casting Slvl 4 Frost Nova when hit
Attacker takes 3-7 damage
+25-60 Defense vs. Melee
Her er en lille beskrivelse af hvad opskriften kan bruges til og hvor god den osv.

Magic Heavy Belt + Jewel + Tal Rune + Perfect Sapphire = Hitpower Belt
Magic gothic Shield + Jewel + Eth Rune + Perfect Sapphire = Hitpower Shield
Magic Field Plate + Jewel + Nef Rune + Perfect Sapphire = Hitpower Body Armor
Magic Amulet + Jewel + Thul Rune + Perfect Sapphire = Hitpower Amulet
Magic Ring + Jewel + Amn Rune + Perfect Sapphire = Hitpower Ring
Magic Blunt + Jewel + Tir Rune + Perfect Sapphire = Hitpower Weapon


Blood opskrifter

Blood Helm
Helm/
Casque/
Armet
+ Jewel
+ Ral Rune
+ Perfect Ruby
1-4% LL
+10-20 Life
+5-10% Deadly Strike

Blood Amulet
Amulet
+ Jewel
+ Amn Rune
+ Perfect Ruby
1-4% LL
+10-20 Life
+5-10% Faster Run/Walk

Blood Weapon
Alle Axe Class
+ Jewel
+ Ort Rune
+ Perfect Ruby
1-4% LL
+10-20 Life
+35-60% Enhanced Damage

Blood Armor
Plate Mail /
Templar Coat /
Hellforge Plate
+ Jewel
+ Thul Rune
+ Perfect Ruby
1-3% LL
+10-20 Life
1-3 Life After Each Demon Kill

Blood Shield
Spiked /
Barbed Shield /
Blade Barrier
+ Jewel
+ Eth Rune
+ Perfect Ruby
1-4% LL
+10-20 Life
+5-10 Replenish Life

Blood Gloves
Heavy /
Sharkskin /
Vampirebone Gloves
+ Jewel
+ Nef Rune
+ Perfect Ruby
1-3% LL
+10-20 Life
+5-10% Crushing Blow

Blood Ring
Ring
+ Jewel
+ Sol Rune
+ Perfect Ruby
1-3% LL
+10-20 Life
+1-5 To Strength

Blood Belt
Belt /
Mesh Belt /
Mithril Coil
+ Jewel
+ Tal Rune
+ Perfect Ruby
1-3% LL
+10-20 Life
+5-10% Open Wounds

Blood Boots
Liht Plated /
Battle /
Mirrored Boots
+ Jewel
+ Eth Rune
+ Perfect Ruby
1-3% LL
+10-20 Life
+5-10 Replenish LifeCaster opskrifter
Magic Mask + Jewel + Nef Rune + Perfect amethyst = Caster Helm
Magic Boots + Jewel + Thul Rune + Perfect amethyst = Caster Boots
Magic Leather Gloves + Jewel + Ort Rune + Perfect amethyst = Caster Gloves
Magic Light Belt + Jewel + Ith Rune + Perfect amethyst = Caster Belt
Magic Small Shield + Jewel + Eth Rune + Perfect amethyst = Caster Shield
Magic Light plate + Jewel + Tal Rune + Perfect amethyst = Caster Body Armor
Magic Amulet + Jewel + Ral Rune + Perfect amethyst = Caster Amulet
Magic Ring + Jewel + Amn Rune + Perfect amethyst = Caster Ring
Magic Rod + Jewel + Tir Rune + Perfect amethyst = Caster Weapon

Safety opskrifter
Magic Crown + Jewel + Ith Rune + Perfect Emerald = Safety Helm
Magic Plate Boots + Jewel + Ort Rune + Perfect Emerald = Safety Boots
Magic Gauntlets + Jewel + Ral Rune + Perfect Emerald = Safety Gloves
Magic Sash + Jewel + Tal Rune + Perfect Emerald = Safety Belt
Magic Kite Shield + Jewel + Nef Rune + Perfect Emerald = Safety Shield
Magic Breastplate + Jewel + Eth Rune + Perfect Emerald = Safety Body Armor
Magic Amulet + Jewel + Thul Rune + Perfect Emerald = Safety Amulet
Magic Ring + Jewel + Amn Rune + Perfect Emerald = Safety Ring
Magic Spear + Jewel + Sol Rune + Perfect Emerald = Safety Weapon